OVER SUPER HEROES

Jongeren uit de gemeente Leeuwarden, in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, worden uitgedaagd om één of meerdere  maatschappelijke vraagstukken en problemen in Leeuwarden aan te pakken. Deze heroes die een challenge aangaan, dagen hun vrienden ook weer uit. Het resultaat: honderden jongeren organiseren activiteiten – van activiteiten voor ouderen tot het organiseren van een buurtfeest, opruim- of inzamelacties, etc.

Momenteel zijn een aantal enthousiaste jongeren, met ondersteuning van Amaryllis Vrijwilligers- en Jongerenwerk, volop bezig met het realiseren van acties. Jongeren zijn zeker niet verplicht om mee te doen, het is dan ook de bedoeling dat deelname wordt ervaren als een feestje.

Het Super Heroes Team gaat op pad om het programma op onder andere scholen, bij vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en sociale wijkteams te introduceren en challenges op te halen.